این شرکت به منظور تامین ظرفیت تولید کارخانه در دو ماه آینده (مرداد و شهریور سال 96)در نظر دارد به میزان 160،000 تن اسلب فولادی گرید های St37 و St52 از شرکت های فولاد ساز داخلی کشور ابتیاع کند.لذا آن دسته از شرکت هایی که قصد همکاری تجاری با این شرکت را داشته ،خواهشمند است شرایط بازرگانی خود را تا تاریخ 31/4/1396 به امور خرید و پشتیبانی شرکت فولاد اکسین خوزستان اعلام نماید.مقتضی است در صورت تمایل نسبت به مکاتبات لازم با این شرکت در خصوص همکاری نظرات خود را اعلام فرمایند.

شماره فکس:32909010-061

آدرس شرکت:اهواز-کیلوکتر 10 جاده بندر امام خمینی(ره) شرکت فولاد اکسین خوزستان